Otázkou ale zůstává, zda právě opadávající listí stromů nebude při pálení spíš jen kouřit, než hořet a tedy obtěžovat sousedy.

„Problém jak nakládat s biologickým odpadem řeší vyhláška města,“ uvedl Ferdinand Beran, zaměstnanec odboru životního prostředí Městského úřadu Benešov s tím, že tyto věci má v kompetenci odbor odpadového hospodářství.

Jak se zbavit typicky podzimního odpadu, spadaného listí, je možné i jinak, než likvidací pomocí ohně. Především je výborným hnojivem. Je možné ho přihrnovat ke kořenům ovocných stromů nebo ukládat na kompost.

Ne všichni ale takovou možnost mají. Proto obce i města čím dál tím častěji nabízejí svým občanům bezplatné ukládání biologického odpadu do připravených kontejnerů nebo úložišť.

„Já vozím všechno ze zahrady na Želivec, kde je na trávu a podobné věci přímo skládka. V létě mají otevřeno i o víkendech a až do večera. Navíc je to zdarma. Takže mi to maximálně vyhovuje a není to od nás ani moc daleko,“ řekl Jaroslav Milec, chatař z Krhanic.