Soutěž pro amatérské i profesionální fotografy, kteří měli za úkol zachytit krásu, příběh i život některého ze stromořadí od Aše po Jablunkov, pořádá sdružení Arnika.

Sázavské stromořadí je mezi šedesátkou nominovaných alejí. Hlasovaní končí 31. prosince tohoto roku.

Vzniku sázavské aleje předcházelo vybudování hráze, kterou nechala postavit po povodni v roce 1863 obec na ochranu níže položených domků. Stavba byla dokončena až na počátku 20. století spolu s novým ocelovým mostem přes řeku. Řečiště bylo kvůli tomu převedeno na levou stranu ke hrázi, ze strany budské na stranu sázavskou. Protože hráz byla velmi vysoká, vysázeli Sázavští na ochranu chodců podél cesty hloh a v roce 1912 k němu přibyly i lípy.

Lipová alej vznikla z popudu nově založeného místního Okrašlovacího spolku. Kovář Stanislav Kuna o něm ve své Kronice městečka Sázavy napsal: „Radost přímo zářila každému členu z očí, neb věděl, že jedině přiložením rukou k dílu se nám podaří okrašlovací spolek udržeti a Sázavu jako místo hledané výletními hosty okrášliti." Spolek vysázel lípy na hrázi od mostu směrem ke kapličce sv. Prokopa V Lázních. Vznikla tak romantická promenáda s lavičkami, která zdobí Sázavu dodnes.

Letošním mottem soutěže je Aleje spojují lidi, místa i epochy. Sdružení Arnika chrání aleje již několik let. Iniciovala vznik petice Zachraňme stromy, požadující lepší zákonnou ochranu alejí a stromů v krajině i ve městech, kterou podpořilo více než 35 tisíc lidí. Také díky nim se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit výjimku, která umožňovala silničářům kácet stromy u silnic bez povolení. Arnika také vytvořila první celostátní statistiku a upozornila, že během posledních několika let od silnic v České republice zmizelo více než 150 tisíc stromů.

JAROSLAVA TŮMOVÁ