Tohle přerozdělení kompetencí vyplývá i z auditu, který se právě nyní chýlí ke svému závěru.

„Konečná zpráva auditorů by měla být hotová dvanáctého května," potvrdil starosta s tím, že personální audit už je dokončen a jeho závěry a návrhy vedení radnice, v rámci takzvané optimalizace fungování úřadu, začíná uplatňovat 
v praxi. A právě změna kompetencí vedoucích funkcionářů, je toho důkazem.


O tom, zda bude uvedená změna posvěcená radními platit, rozhodne však až nejvyšší orgán města, zastupitelstvo. Místní politici o tom budou hlasovat už 
v pondělí.


Starosta Benešova Petr Hostek bude nově dohlížet na chod Městských sportovních zařízení a také Kulturního informačního centra. Místostarostka byla zase pověřena vedením úseku dopravy a technických služeb.


Audit, který po svém nástupu na radnici, v úvodu letoška, zadalo nové vedení města, se chýlí ke konci. Jeho výsledky vedení města, podle slibu starosty Benešova Petra Hostka, zveřejní.