„K tomu, abychom měli 
v obci opět poštu vedla složitá cesta," přiznala starostka Soutic Alena Exnerová.

V dubnu 2013 byla s odchodem vedoucí pošty soutická pobočka dočasně uzavřena. Služby a občanská vybavenost v Souticích tím utrpěly vážnou trhlinu. Lidem pošta velmi chyběla. Kromě možností vyřízení zásilek a úředních záležitostí pro ně byla podle Aleny Exnerové vždy i místem pro setkávání a získávání snadno dostupných informací.

První pošta Partner na Benešovsku byla zřízena 
v Souticích, zatím poslední, která zahájí svůj provoz první červnový den bude 
v Českém Šternberku. I ona, stejně jako ta soutická bude sídlit v budově úřadu městyse a bude nabízet veškeré poštovní služby, které až do pátku 27. května nabízí stávající pobočka České pošty.

Pošta Partner zahájila v Souticích svůj provoz v loňském roce. Kdy přesně?

Bylo to 1. října, a na její slavnostní otevření přijali tehdy pozvání mimo jiných i ředitel pobočkové sítě České pošty Miroslav Štěpán, manažerka obvodu České pošty Vlašim Jaroslava Kellerová, náměstkyně hejtmana Zuzana Moravčíková a další hosté.

Pobočka je v budově obecního úřadu. Bylo tomu tak vždycky?
Ano, ale sídlila ve větších prostorách.

Čí to byl nápad zřídit v Souticích poštu Partner?
V obci byla pošta od nepaměti. Zmínky o poště v Souticích se objevují v obecních kronikách od roku 1910. Takže když před několika lety došlo k jejímu dočasnému uzavření, v podstatě ihned jsme začali bojovat za znovuobnovení jejích služeb. No a od České pošty nám byla nabídnuta možnost zřídit tady poštu Partner. Uvolnili jsme tedy jednu kancelář, kterou nám Česká pošta kompletně vybavila vším, co je k poskytování poštovních služeb potřeba.

Jak dlouho byly Soutice bez pošty?
Od 1. května 2013 do 1. října 2015. Takže dva a půl roku.

Co všechno „mít" poštu Partner obnáší?
Kromě výhod samozřejmě i řadu starostí. Musíme mít například svého zaměstnance, kterého stejně tak jako veškeré provozní náklady platíme my. Na druhou stranu nám zase ale Česká pošta částečně hradí jednotlivé provedení poštovních operací. Novinovou službu jsme si zajistili prostřednictvím PNS, která nám denně dováží noviny a nejrůznější časopisy, jak pro děti, ženy, muže, tak odborné tiskoviny.

Nabízí pošta Partner stejné služby jako Česká pošta, nebo jen některé?
Pobočka pošty Partner je plnohodnotná provozovna, která poskytuje základní poštovní služby. To znamená, že přijímá i vydává obyčejné či doporučené vnitrostátní i zahraniční zásilky nebo balíky, nabízí veškeré peněžní služby, prodává poštovní ceniny, a tak dále.

Jak dalece musíte na tyto služby myslet v obecním rozpočtu?
Pochopitelně jsme na přebudování kanceláře na pobočku Partner museli uvolnit vlastní finanční prostředky. Výhodou je ovšem to, že my si na této pobočce můžeme prodávat vlastní reklamní předměty, které obec má, takže tím částečně snižujme naše náklady. Navíc od měsíce února nabízíme dobíjení předplacených telefonních karet a prodej losů.
Česká pošta nám dodala přepážku spolu s technikou a vybavením.

Takže svého rozhodnutí vzít na svá bedra poštovní úřad nelitujete?
Určitě ne. My to nebereme, že bychom chtěli tímto prostřednictvím vydělávat, ale my jsme poštu Partner zřídili především kvůli našim občanům, aby měli k dispozici služby, na které byli léta zvyklí. A hlavně pro starší občany je to i místo, kde se setkají, popovídají si se sousedy,…

Má pošta otevřeno každý den?
V pondělí, ve středu 
a v pátek od 8 do 11 hodin 
a poté od 14 do 16 hodin, 
a v úterý a ve čtvrtek od 
8 do 13 hodin.

Musela vaše zaměstnankyně projít nějakým speciálním školením, aby mohla zastávat post poštovní úřednice?
Naše zaměstnankyně pracovala na poště původně jako poštovní doručovatelka, takže nějaké zkušenosti měla. Nic méně, aby mohla zastávat funkci vedoucí pobočky pošty Partner v Souticích, několika školeními projít musela.

Soutice byly první obcí nejen na Benešovsku, ale i v celých středních Čechách, kdo poštu Partner otevíral. V měsíci říjnu 2016 to bude rok. Víte ještě o někom, kdo si ji „pořídil"?
Vím o Českém Šternberku, ale takových obcí bude určitě daleko víc. Často mi totiž volají starostové z různých obcí a městysů a ptají se, jak jsme s poštou Partner spokojeni, jak to tady funguje a shánějí nějaké bližší informace.

A co jim říkáte?
Je to samozřejmě na rozhodnutí členů OZ, každé obce a městyse. Rozhodně obce nevydělají, ale je to další služba našim občanům, kterou jim můžeme nabídnout a v podstatě i taková společenská záležitost.