Důvodů má k tomu několik. Představitelé letiště prý už několik let neplní dohody, k nimž se letiště zavázalo.

„Od roku 2005 mají letadla létat podle GPS. Létala tak chvíli, nyní létají zase přes naši vesnici,“ uvedl Vaněček s tím, že stroje podle dohody Tismi s Letištěm Benešov mají startovat nejdříve v 9.30, ale ve vzduchu jsou už také v sedm hodin ráno.

„O takové dohodě slyším poprvé,“ uvedl ředitel Letiště Benešov Jaromír Fatka. „Letiště má schválenou provozní dobu od šesti do dvaadvaceti hodin. Místní letečtí provozovatelé běžně létají od osmi hodin, před touto dobou ale spíše sporadicky.“

Předseda tisemské komise ŽP si také stěžuje na arogantní a bezohledný přístup letištní rady včetně jeho ředitele. Ten však má názor opačný a na výtky, že letci nedodržují stanovené okruhy uvádí:

„Ano. Letiště si samo, dobrovolně stanovilo okruhy, které absolutně nevyhovují potřebám letového provozu. Přesto jsme ke změně přistoupili ve snaze vyhovět občanům Tismi, ale na úkor okolních obcí. Připouštím, že k přeletu nad obcí dochází. Nejedná se však o záměr, spíše o navigační chybu nebo potřebu vynucenou jinými okolnostmi,“ tvrdí Fatka.

V dopise upozorňuje Vaněček i na to, že nad jeho obcí létají hlučné stroje a nikoho tento problém nikoho příliš netrápí.

„Ještě v době, kdy okresu vládl Miroslav Rohel přisliboval nápravu v podobě zadržení leteckého průkazu tomu, kdo čtyřikrát až pětkrát poruší dohodu o průletu nad Tismí,“ píše Vaněček a ptá se, kolik takových oprávnění bylo zadrženo.

Přelet nad Tismí ale není podle ředitele Letiště Benešov Jaromíra Fatky z pohledu legislativy žádným přestupkem a příspěvková organizace není institucí, která by mohla rozdávat neukázněným letcům pokuty. Navíc je zjištění skutečné polohy letounu ve vzduchu, tedy i jeho výšky nad obcí, dost složité.

„Proto jsme v minulosti zavedli sledování trajektorií pomocí GPS. Porovnáním s těmito záznamy jsme došli k závěru, že převážná většina stížností na konkrétní lety byla neoprávněná,“ připomněl Fatka.

Na přelety nad domy ale upozorňují také obyvatelé města Bystřice.

„Pro vzlety preferujeme dráhu 24. Ta je z hlukového hlediska výhodnější a používáme ji zhruba při osmdesáti procentech vzletů. Pokud ale nastane situace, že převažují východní větry, musíme z provozních a bezpečnostních důvodů použít dráhu 06, která směřuje mezi Bystřici a Jírovice,“ dodal ředitel Letiště Benešov Jaromír Fatka.

Václav Vaněček rozvěž upozorňuje, že za hlukem stojí ve velké míře zastaralé stroje Zlín. K nim měly být už v roce 2005 namontovány tlumiče výfuku, ale prý nemají.

Potvrzuje to také jaromír Fatka. "Tlumiče byly namontovány na dva Zlíny používané převážně k vlečení kluzáků. U ostatních to bohužel nejde, protože podle výrobce letadel takové tlumiče neexistují. Je však nutno zdůraznit, že v průběhu minulých let byl doplněn letadlový park o nové letouny, které mají tak tiché motory, že tlumiče nepotřebují. Těch si ale smozřejmě ve vzduchu nikdo nevšimne. Společnost F-air provádí základní letecký výcvik výhradně na těchto letounech," řekl Fatka.