Hala sice roste v souladu s územním plánem, ale podle kritiků v rozporu s tím, co už 4. prosince 2017 povolil Stavební úřad Benešov. Ten ve výrokové části společného rozhodnutí stanovil i podmínky pro její umístění. Nepravidelný obdélník 38 x 85 metrů má mít od kóty +- 0,00, výšku 13,5 metru. A právě v tom je zakopaný pes.

Investor a protestující totiž výšku měří jinak. Stavba s pultovou střechou stojí ve svahu. Proto je jasné, že v případě, že bude mít dole od podlahy ke střeše uvedenou výšku, nahoře zůstane opticky odkrytá její nižší část. Pokud se ale bude měřit nahoře, a to nikoliv od podlahy, ale od terénu, tamní výška se dole, ve vzdálenosti téměř 85 metrů, zvýší. O několik metrů. „Celková výška pilíře skladu je dvacet metrů,“ upozornil Radim Klein, jeden z protestujících občanů a také jeden z těch, kteří se nedávno nastěhovali do nového bytového domu.

K umístění stavby se v době stavebního řízení vyjádřil i architekt města, Michal Schwarz. „Umístění stavby neohrožuje žádné pohledové dominanty sídla, ani panoramatické výhledy. Stavba objemem a provozem nebude z výše uvedených důvodů negativně ovlivňovat prostředí v obytných objektech sousedů a svým členěním a celkovým objemem zástavby respektuje kompoziční vztahy a reaguje na měřítko a kontext okolí,“ zhodnotil.

Obyvatelé z okolí skladu proto požadují okamžité zastavení stavby. Svou stížnost adresovanou stavebnímu úřadu opírají o měření za pomoci laseru. A také o své mínění, že se staví v rozporu se stavebním povolením a sklad navíc znehodnotí jejich investici do bydlení.

„Chceme donutit realizátora stavby, aby sklad byl minimálně v souladu s územním rozhodnutím. Proto žádáme stavební úřad, o okamžité zastavení výstavby,“ uvedl Radim Klein a upozornil, že vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, a to už loni 6. září, bylo v rozporu se stavebním zákonem.

Podle Jana Horáčka, technického ředitele akciové společnosti Pinko, je ale stavba mrazíren plně v souladu se všemi právními předpisy a vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením.

„Jakkoli může stavba nyní budit dojem mohutnosti, je tento dojem způsoben fází rozestavěnosti stavby. Po jejím dokončení a navržených terénních úpravách nebude zcela jistě vzbuzovat tolik emocí,“ je přesvědčený manažer firmy Pinko. Připomněl ještě, že projekt počítá s výraznou zelení na plášti budovy. „Stavba bude pro obyvatele okolních bytů znamenat podstatné zamezení hluku od silnice II/110,“ dodal.

Podle Veroniky Kondrátové z odboru vnitřních věcí je rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pravomocné. Přesto se stavební úřad bude na základě obdržených podnětů případem zabývat. „Stavební úřad provede na místě stavby státní dozor za účelem zjištění, zda je stavba prováděna v souladu s vydaným rozhodnutím a ověřenou projektovou dokumentací,“ uvedla úřednice a ujistila, že úřad bude na základě zjištěných skutečností postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy.