Nic již nebrání tomu, aby byly s úspěšnými žadateli sepsány smlouvy o poskytnutí dotace.

„Říkal jsem si, že si o ty dotace také zažádám. Ale když jsem zjistil, co všechno bych musel splňovat, na kolik by mě to přišlo, a kolik bych nakonec dostal, a ještě možná, tak jsem od toho nakonec raději upustil," přiznal Pavel Kastner z Břežan s tím, že není jediný, kdo od svého plánu upustil.

Stejně prý reagoval i jeho soused. Také jeho vidina přilepšení domácího rozpočtu zaujala. Pak ale zjistil, že by místo zisku mohl v konečné výsledku dokonce prodělat, proto ani on svůj záměr nerealizoval.

„Všechny žádosti již máme zkontrolované a ty, které vyhověly podmínkám pro udělení dotace, jsou zaregistrované," uvedl Marek Semerád, náměstek středočeského hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství. Výše dotace, kterou žadatelé dostanou, závisí podle jeho slov na typu kotle. Pohybuje se v rozmezí od patnácti do šedesáti tisíc korun.

Celková částka registrovaných žádostí o finanční pomoc na výměnu kotlů v historicky prvním kole jejího čerpání ve Středočeském kraji je bezmála dvacet milionů korun.

„V následujících týdnech mohou úspěšní žadatelé čekat, že budou našimi úředníky vyzváni k předložení dokladů potřebných k uzavření smlouvy," informoval Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, který zároveň upozornil všechny uchazeče, že budou mít možnost předložit dokumenty do devíti měsíců od obdržení informace.

Žádosti o kotlíkové dotace se přijímaly od 2. září 2013 a zájem o ně byl tak enormní, že již po třech dnech byly vyčerpány finanční prostředky v celkové výši téměř 41 milion korun, což představuje 912 podaných žádostí o dotaci.

„Podle společné dohody mezi krajem a ministerstvem skončilo přijímání žádostí o dotace vyčerpáním celkové částky," vysvětlila Nicole Mertinová, tisková mluvčí kraje a dodala, že každá lichá žádost je vyřizována na Středočeském kraji, každá sudá na Státním fondu životního prostředí. Z celkového počtu žádostí tak úřad odbaví 444 registrovaných žadatelů.