Celá kampaň běží už od poloviny třetího měsíce, ale je prakticky celoroční. Gruntovat totiž lze kdykoliv. Tak to pojali například členové Vlašimské astronomické společnosti. Ti uklízeli právě už v březnu. A k další očistné práci vyrazí 21. dubna.

Uklízelo se ale například i v Poříčí nad Sázavou. Brigádníci se sešli v 8 hodin na návsi u nové hasičské zbrojnice.

"Úklidu se zúčastnilo zhruba padesát lidí, což je výrazně více, než v loňském roce. Z místních sdružení byli nejpočetněji zastoupeni myslivci, kteří se společně vydali čistit okolí Svárovského rybníka. Samotnou práci jsme dobrovolníkům nijak neorganizovali - každý se mohl vydat tam, kam sám uznal za vhodné. Třena do ulice, kde bydlí nebo na místa, kam rád chodí na procházky, nebo zkrátka tam, kde ví o nějakém nepořádku," popsal uklízecí akci starosta Poříčí nad Sázavou Jan Kratzer.

Se zajištěním úklidu pomohli také místní dobrovolní hasiči. Právě oni sváželi na místo u hasičské zbrojnice odpad ze vzdálenějších
míst obce.

"Jsem rád, že se lidé k uklízení přidávají a za to všem patří dík," dodal starosta Poříčí.

Kde se v rámci akce Ukliďme Česko na Benešovsku gruntovalo v sobotu 7. dubna? V Chotýšanech, Postupicích, Keblově, Smilkově, Ostředeku, Vlašimi, Benešově, Vrchotových Janovicích, Netvořicích, Čerčanech, Čtyřkolech, Dolních Kralovicích, Chlístově, Poříčí nad Sázavou, Neveklově a Týnci nad Sázavou.