Obyvatelé v regionu nezůstávají pozadu ve třídění biologického odpadu. Lidé si za poslední roky i díky vstřícným krokům radnic zvykli odpad separovat a mnohým není lhostejné, co hodí do popelnice.

Někde už s tím mají bohaté zkušenosti, jinde s touto službou začali teprve nedávno a třeba požádali o dotaci na nákup kompostérů. Tak to je třeba v Sázavě, kde přes tři roky mají obyvatelé možnost si od města pořídit kompostéry, v nichž pak zužitkují odpad ze svých domácností. V první vlně žádostí o pořízení zahradních nádob se ozvalo 900 lidí, kteří chtěli pomoci životnímu prostředí a ulevit tak i popelářům. Nyní se město Sázava rozhodlo, že svým občanům nabídne další možnost třídění bioodpadu díky hnědým popelnicím, čímž zároveň prodlouží intervaly svážení odpadu komunálního. „Od dubna letošního roku připravujeme změnu v systému nakládání s odpady. V případě, že získáme dostatečný počet zájemců o nádoby na bioodpad, změní se systém svážení komunálního odpadu," uvedl tajemník města Sázavy Jiří Huml s tím, že aktuálně se o kontejnery na bioodpad přihlásilo asi 300 žadatelů.

Likvidace bioodpadu pro občany je v drtivé většině zdarma, přesto se městům systém vyplatí. Důvodem je fakt, že se kompost využívá při údržbě městské zeleně a zároveň je prodáván jako hnojivo. Dobré zkušenosti mají i v Kutné Hoře, kde lidé postupně přistupují na třídění rostlinného odpadu. Po zakoupení hnědé popelnice na bioodpad je pro občany zajištěn svoz jednou za 14 dní. „Svoz se provádí od roku 2012 a množství nasbíraného bioodpadu se pomalu zvyšuje. Další možností je využití mobilního svozu rostlinného odpadu dle harmonogramu svozu, který probíhá 8x za rok," uvedla Kateřina Hladíková z technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora. V den svozu mohou občané připravit bioodpad v pytlích před svůj dům. Rostlinné odpady od občanů města také zdarma převezmou ve sběrném dvoře. Občané sídliště Šipší a části Žižkov mohou využít komunitní kompostér, který je určen na rostlinné zbytky z domácnosti. S větším množstvím mohou pak lidé zajet i do kompostárny firmy ZERS v Neškaredicích.

Na velké objemy si mohou objednat přistavení kontejneru u Technických služeb Kutná Hora nebo u firmy ZERS. Tyto služby si ale občané musí zaplatit. Dle vyhlášky o odpadech je stanovené maximální množství odebírané zdarma 50 kilogramů na osobu čtvrtletně.

Kolín sváží bioodpad již mnoho let vždy zhruba od dubna do listopadu pravidelně jednou za dva týdny. K tomu se v zimním období přidávají mimořádné svozy v závislosti na počasí. Nádobami bioodpad jsou vybavené čtvrti rodinných domů.

Když třídí všichni: ve městě je více než 2 tisíce nádob

Obyvatelé Českého Brodu jsou nádobami na bioodpad vybaveni kompletně. Již v letech 2007 až 2008 dostali kompostéry v projektu, který se uskutečnil hlavně v Liblicích a ve Štolmíři, ale i částečně v Českém Brodě. V roce 2011 byl v Českém Brodě zaveden svoz bioodpadu. Technické služby získaly vůz určený pro svoz tříděného odpadu a bioodpadu, občanům bylo vydáno 1250 kusů hnědých nádob, přibylo také 10 velkoobjemových kontejnerů.

Vloni pak místním technické služby rozdaly dalších téměř 1300 biopopelnic, a to tam, kde ještě chyběly a kde o ně byl zájem. „Někteří si oblíbili kompostéry, jiní mají na své zahrádce kompost. Jsou tu ale i tací, kteří se chtějí zeleného odpadu ze zahrádek zbavit. Proto mají k dispozici hnědé nádoby a jejich celoroční vývoz," uvedl ředitel Technických služeb Český Brod Miroslav Kruliš. Podle něj je důležité, aby se bioodpad neobjevoval v nádobách určených pro ukládání směsného domovního odpadu. „Ani nikde na zelených plochách nebo v příkopech podél silnic," zdůraznil ředitel.