Ta tentokrát připadá na pátek 7. června a v kostele svatého Mikuláše na benešovském Karlově začne v 18 hodin.

„Pro účastníky jsme připravili besedu s lékařem, knězem a misionářem v Kamerunu Františkem Slavíčkem doprovozenou o projekci,“ připomněla Marie Pechová z přípravného týmu Noci kostelů v Benešově.

Během večera bude přístupná také karlovská horní zvonice a na zahradě fary čeká na hosty i občerstvení. V rámci programu zahraje chválová kapela Efod s písněmi, v nichž se muzikanti dotýkají životních slastí a strastí, oslavují Boha a krásy Jeho stvoření a inspiraci pro ně čerpají z biblických textů.

V letošním ročníku je v Česku do akce přihlášeno 1854 kostelů a modliteben. Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. První ročník této akce se v České republice konal 29. května 2009.

Program Noci kostelů v Benešově

17.50 Zvonění zvonů
18.00 Mše svatá
19.00 "Křesťanství a misijní poslání v prostoru a čase" P. MUDr. František Slavíček - přednáška s projekcí, beseda
20.30 Setkání na farním dvoře s občerstvením možnost prohlídky horní zvonice
21.00 Koncert kapely EFOD