Na vině je deštivé počasí, které nedovolí kombajnům vjet do polí. Navíc na mnoha místech porosty zcela leží, což významně snižuje kvalitu zrna a jeho celkové výnosy.

„U sladovnického ječmene dochází ke ztrátě barvy, poklesu obsahu škrobu, poklesu klíčivosti a k porušení enzymatického aparátu, který je nutný pro sladování ječmene. U pšenice a žita dochází rychle k ztrátě objemové hmotnosti a pádového čísla, které jsou důležitými výkupními parametry,“ uvedl Jiří Šilha, pracovník Českomoravské myslivecké jednoty.

Jaké budou letošní výnosy, si zemědělci netroufají odhadovat. Nicméně se obávají, že pokud se počasí neumoudří a kombajny nebudou moci v do〜hledné době dokončit již započatou sklizeň, nezbude nic jiného, než obilí použít jen jako krmné.

Opačné problémy měli zemědělci při loňských žních.
Místo neustálých dešťů je trápilo sucho. Dlouhotrvající tropické teploty přiměly zrno nu〜ceně dozrát. Například pšenice přešla ze zelené barvy rovnou na žlutou, takže vlastně téměř uschla.

Deštivé počasí způsobuje napadení nesklizených obilnin černěmi a postupně ztrácí kvalitativní ukazatele.