„Není to nic neobvyklého, děje se to tak každý rok,“ potvrdila ředitelka DDM Lucie Smetanová a její zástupkyně Ivana Růžičková připomněla, že šance na tábor stále žije. „Někteří z přihlášených se tábora z různých důvodů nakonec nemohou zúčastnit. Proto se pak dostane i na ty, kteří jsou v seznamu náhradníků,“ vysvětlila s tím, že pokud se některé z přihlášených dětí zúčastnilo akce DDM už loni, mělo pro tu letošní přednost.

Novinkou ve fungování prázdninového provozu DDM Benešov je v oblasti příměstských táborů nulový poplatek. „Podařilo se nám na příměstské tábory zajistit dotaci z operačního programu Jana Ámose Komenského,“ vysvětlila Lucie Smetanová. Vedle zmíněných příměstských táborů, které spočívají v dopoledním příchodu dětí do DDM a jejich odpoledním návratu domů, organizuje DDM také pobytové tábory a jedno soustředění v Dobřichovicích, které je zaměřené na gymnastiku.

Nabídka se rozšiřuje

Právě kvůli velkému zájmu DDM postupně nabídku letních služeb rozšiřuje. To jde lépe u příměstských táborů. Městská příspěvková organizace začínala s jedním a postupně už jich nabízí pět, včetně toho se zaměřením na myslivost. Ten se jako jediný nekoná přímo v Benešově, ale nedaleko, na základně Mysliveckého spolku Lišák v Petroupimi.

U pobytových táborů je zvyšování jejich množství nebo počtu účastníků nemožné. Zde jsou totiž pořadatelé omezeni kapacitou Turistické základny DDM Benešov v Jablonné nad Vltavou, kde se akce konají.

Příměstských táborů se v benešovském DDM účastní každoročně kolem 150 dětí. Pobytem v Turistické základně v Jablonné nad Vltavou projde dokonce až 200 školáků. Na první pobytový tábor odjedou jeho účastníci letos do Jablonné v sobotu 8. července, příměstské tábory startují v pondělí 17. července.