Tento způsob je však podle odborníků nedostatečný a znamená nedodržení zákonných povinností. Lékařům tak může být udělena pokuta až do výše sto tisíc korun. Samotný zákon ale nespecifikuje správnou cestu, jak si mají zdravotníci dokumenty předávat.

Novelizovaný právní předpis zákona o zdravotních službách udává povinnost, že odborní lékaři musí po vyšetření pacienta předat zprávu o poskytnutých službách jeho praktickému lékaři. Tato legislativní změna, která je platná od 1. dubna 2012, však vůbec neřeší vhodnou formu komunikace mezi zdravotníky. Dokumenty by měly být předány prokazatelnou a bezpečnou cestou, aby nedošlo k vyzrazení citlivých informací.

„Zrovna jdu z předoperačního vyšetření a výsledky mi dal doktor normálně do ruky. Ale jestli se to nesmí, tak tam raději nepište moje jméno. Ať nemám já nebo ten lékař nějaký problém," uvedl postarší muž.

„Svěření listiny do rukou pacienta je rozhodně nebezpečné, neboť zákon výslovně uvádí, že zpráva má být předána praktickému lékaři. I kdyby se pacient zavázal podpisem, že listinu převzal, podle mne to nedostačuje ke splnění zákonné povinnosti," upozornila advokátka Eva Radová z kanceláře, jež se mimo jiné specializuje i na zdravotní právo.

„Kvůli neověřitelnosti emailové adresy a vůbec skutečnosti, že elektronická pošta opravdu dorazila, nelze ani tento způsob odevzdávání zpráv doporučit," vysvětlila Radová.

Podle odborníků je řešením zasílání lékařských zpráv elektronicky pomocí specializovaných zdravotnických softwarů, které lékaři používají k řešení každodenní agendy.

„Elektronická komunikace pomocí zdravotnického systému je pro přenos dat nejrychlejší a samotní lékaři ji vítají. Předávání dokumentů z ruky do ruky nebo doporučené zasílání je totiž pro ně v jejich pracovním vytížení nereálné," míní Jan Hlaváček, ředitel divize ambulantní software společnosti.

Aby podle něj nedošlo k prozrazení citlivých lékařských údajů, musí být komunikace zcela prokazatelná. Každá odchozí zpráva by měla být automaticky opatřena elektronickým podpisem, který zaručí plnohodnotnou kontrolu.

„Promiňte, mám plnou čekárnu pacientů a hlavně se k této věci nebudu vyjadřovat. A už vůbec ne po telefonu," odsekl jeden z benešovských specialistů a zavěsil telefon.