Odborníci, kteří pocházejí do Čech za prací ze zemí mimo EU, musí projít složitým kolečkem zkoušek a schvalování. Ne všem, jak dokládá i případ z Benešova, se to podaří.

„Pracuje u nás také lékař z Ukrajiny, který ale bohužel nemůže zastávat pozici lékaře a pracuje jako sanitář,“ potvrdil mluvčí Benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie Petr Ballek o muži který přes vysokoškolské vzdělání zastává pracovní pozici, na které se nevyžaduje ani střední škola.

Cizinci, kteří jako lékaři pracují v benešovské nemocnici, jsou především Slováci. Ještě v roce 2002 zahraničními pracovníky nebyli. Od 1. ledna 2003 jsou. Přesto mají proti zástupcům dalších národností nespornou výhodu. I Slovensko je zemí Evropské unie a navíc jsou obě řeči hodně blízké. Navíc jsou v Čechách uznávané i vysoké školy slovenské. Proto může slovenský lékař nastoupit i bez absolvování jazykového kurzu nebo zkoušek z češtiny přímo do praxe.

„Slováci jsou skutečně největší skupinou zahraničních lékařů v naší nemocnici,“ potvrdil mluvčí Petr Ballek s tím, že tito odborníci mají kvůli okolnostem někdejšího společného státu rovnocenné vzdělání jako Češi. „Může to být proto, že vystudovali medicínu v Česku a proto, že je studium na Slovensku uznatelné bez nostrifikačních zkoušek,“ připomněl mluvčí. „Přistupujeme k nim, jako kdyby studovali v České republice.

V benešovské nemocnici ale pracuje i řada dalších cizinců, převážně sester. Dohromady je těchto zahraničních pracovníků kolem dvaceti.

I zdravotní sestry pocházejí ze Slovenska. A protože je sester v benešovské nemocnici stálý nedostatek, chtělo tento problém před několika lety vedení ústavu vyřešit náborem sester na Ukrajině. Do této země dokonce vyjeli z Benešova emisaři s nabídkami na zaměstnání. Mise však skončila nezdarem. Problém byl zase v administrativě a složitosti začleňování pracovníků z východní Evropy do procesu v unijní zemi.

Kromě soukromých praxí zahraničních lékařů lze najít doktory medicíny například i v druhém velkém zdravotnickém zařízení na Benešovsku, Rehabilitačním ústavu Kladruby. Není to sice klasická nemocnice, přesto lze ústav do „škatulky“ zdravotnických zařízení zařadit. Už kvůli tomu, že v něm pracují lékaři a sestry.

„Vedle jemenského lékaře Jehada AL Balola, který je služebně nejstarším zahraničním lékařem u nás, jsou tu dva roky také doktorka Lidiya Bobyk, která pochází z Ukrajiny a její krajan Andriy Ivanchenko. Ten v rehabilitačním ústavu pracuje už přes čtyři roky,“ potvrdil ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby Josef Hendrych s tím, že se všemi těmito zahraničními lékaři má ústav, a to jak jeho vedení, tak pacienti, ty nejlepší zkušenosti.

„Rychle se adaptovali na naše podmínky a pacienti vnímají velice pozitivně jejich péči a erudovanost,“ dodal ředitel ústavu Josef Hendrych.