Obec na pravém břehu Sázavy se školícího zařízení pro další vzdělávání pedagogů Středočeského kraje a účelného využití zrušené dětské léčebny, kde chvíli fungovalo rehabilitační centrum, letos nedočká.

Krajští radní zrušili své březnové rozhodnutí o přestěhovaní příspěvkové organizace z Nymburka do Posázaví a současně dubnové usnesení o vyjmutí objektu z majetku benešovské nemocnice Rudolfa a Stefanie a jeho převedení na Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám Středočeského kraje. Škola pro učitele místo toho dostane do správy objekt zrušeného učiliště v Sadské.

Současným záměrem kraje je do Chocerad přestěhovat Dětský domov z Pyšel s jeho 50 ubytovanými nezletilci i třicetičlenným personálem.
„Uvedená možnost se zvažuje a prověřuje možnost realizace. Rozhodnuté to zatím není,“ uvedla Berill Mascheková z krajské úřadu.

Jak plynul čas

2005 – zdravotní pojišťovna neprodlužuje s dětskou léčebnou smlouvu na další rok
2006 – v červnu provoz léčebny končí, zaměstnanci odchází
2006 – areál přebírá benešovská NRS a buduje rehabilitační centrum
2006 – v říjnu zahajuje provoz
2007 – finanční efekt je záporný
2008 – v létě kraj uvažuje o dalším využití, pronájmu nebo prodeji
2009 – na jaře nové vedení kraje rozhodlo o přestěhování školícího zařízení z Nymburka do Chocerad
2009 – v září kraj usnesení ruší,
zároveň uvažuje přestěhování Dětské domova Pyšely
2009 – v říjnu prověřuje realizaci