Hovořily o kriminalitě mládeže a trestní odpovědnosti, o požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, o jízdě pod vlivem alkoholu či drogy a také například o jízdě bez řidičského oprávnění. Jaká jsou rizika spojená s užíváním internetu, převážně na sociálních sítích, a další informace o kyberšikaně se mládež dozvěděla v druhé části besedy. V závěru pak policistky pohovořily o případech, které policisté na Benešovsku prošetřovali.       Diana Škvorová, PIS PČR