Osvědčení restaurátoři z Moravy je očistí, opraví, natřou a dozlatí poškozená místa. V neděli 16. ledna mají od 14.30 hodin při pravidelné mši, jež se konají každý třetí čtvrtek v měsíci, návštěvníci poslední příležitost podívat se na dobové jesličky, které před každými Vánocemi se sestavuje a v lednu zase ukládá Jiří Houf.

Pouze dvě dřevěné figurky pastýřů jsou původní, ostatní postavičky osob i zvířátek jsou většinou ze sádry. Kněžími ve Vojkově jsou administrátor Marek Miškovský a farní vikář Martin Vlček, kteří kromě kostela slouží pravidelné bohoslužby v domově seniorů každý první čtvrtek v měsíci od 14 hodin.