„Přijeďte se podívat, jak to tady vypadá. Nejhorší jsou ty kameny, které tam vodaři po zasypání výkopu nechali. Jsou rozházené po celé ulici,“ poukázal obyvatel sousední Alšovy ulice, který vyjíždí denně Ulrichovou ulicí na hlavní Vlašimskou na stav vozovky.

„A jsem zvědavý, kdy to dají do pořádku?“ podotkl čtenář Deníku.

Výkop v Ulrichově ulici prováděli pracovníci vodohospodářské společnosti kvůli odstranění havárie.

„Uvést vozovku po výkopu do původního stavu okamžitě nelze. Dochází k postupnému poklesu zeminy. Až po jeho skončení provedeme doasfaltování vozovky,“ vysvětlila Marcela Zachová, technická ředitelka Vodohospodářské společnosti Benešov s tím, že zvláštní užívání komunikace má firma povolené od odboru dopravy benešovské radnice.

„Podmínkou je provést konečnou úpravu komunikace do 31. července. Termín dodržíme. Poté komunikaci předáme správci, technickým službám,“ uvedla ředitelka. Jednou z podmínek záboru části ulice pro provedení výkopu bylo, že nebude po dosypání tvořit překážku silničního provozu.

V Ulrichově ulici nevznikl provozem aut v zasypaném výkopu výmol, nýbrž výrazný hrbol umocněný masivními fragmenty hrubého štěrku, které odlétávaly od pneumatik po celé vozovce. Místo nezaceleného asfaltového povrchu nebylo do pátečního dopoledne označené z žádné strany dopravním značením, které by motoristy na nebezpečí upozorňovalo.

„Zjistím skutečný stav,“ přislíbila v pátek ředitelka s tím, že obvykle společnost nechává podobná místa označit dopravní značkou Nerovnost vozovky.
Včera ráno už byl stav ulice jiný. Zmizel hrb i nadbytečný štěrk a od Vlašimské i Alšovy ulice místo kryjí příslušné dopravní značky.