„Návštěvníkům budeme pomáhat dopravit se plynule a bezpečně do areálu Táborských kasáren.

Zároveň budeme chránit ostatní občany před nežádoucím chováním případných výtržníků a nebo řidiči pod vlivem návykových látek,“ konstatoval Pavel Mareš, vedoucí benešovského územního oboru PČR a velitel policejních opatření.

Pořádkové i dopravní hlídky, preventivní a represivní složky (antikonfliktní tým, kriminalisté, eskortní služby, zásahová jednotka) podléhají řídícímu štábu, k němuž vysílačkami směřují informace ze všech důležitých křižovatek ve městě i v areálu.

Přehled o aktuální situaci má štáb složený z vedoucích policejních důstojníků uniformovaných i neuniformovaných složek prostřednictvím systému GPS, jenž zaznamenává pohyb všech hlídek v terénu, a obrazu videokamery umístěné na vrtulníku. Ten monitoruje dopravní situaci i dění v areálu kasáren, on–line záznam putuje přímo do štábu.

Nasazení velkého počtu policistů v Benešově neznamená, že jinde chybí.

„Posílená hlídková služba běžně funguje na všech obvodních odděleních v okrese,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Stránská.

Hlídky rozeseté po Benešově nesmí opustit svá stanoviště. Činnost operačního důstojníka pro festival je oddělená od běžné služby na lince 158. Oddělená je i radiová komunikace a hlídky mají zvláštní volací znaky podle místa, kde působí.

Stravování a pití jim zajišťují mobilní patroly, které jim případě problémů vypomohou s eskortou nepřizpůsobivých osob na služebnu v Jiráskově ulici. Pro případ závažnějších činů působí v areálu kriminalisté v civilu i policejní technik.

Příjezd diváků po železnici sledují členové oddělení doprovodu vlaků, kteří průběžně hlásí odhady jejich počtů.