Poručík Zuzana Stránská a nadpraporčík Diana Škvorová předškolákům zábavnou formou vysvětlovaly, jakým způsobem se mají chovat při chůzi po komunikacích a jaké nebezpečí na ně čeká při hraní na ulici.