„Děti nejdříve shlédly film o přecházení a pohybu v silničním provozu. Potom jsme si s nimi povídali o přecházení, probrali dopravní značky a na látkové zebře si děti vyzkoušely přecházení i s pomocí malého semaforu,“ informovala policejní mluvčí Zuzana Stránská.

Na odreagování si děti zahrály pohybovou hru „zelená, červená“ a v závěru dostaly kartičky s důležitými informace o přecházení.