V čerstvě oploceném areálu se od minulého týdne zabydleli stavbaři a do dvou let se má ruina rozestavěná na jaře roku 1989 proměnit na objekt s prodejnou potravin, kancelářskými prostory, byty a případně i provozovnami nerušících služeb.

Rekonstrukce „obchodního domu“, jehož původní projekt vycházel z typizovaných sídlištních samoobsluh, je společnou stomilionovou investicí radnice, stavební firmy i budoucího provozovatele samoobsluhy. V těchto dnech počasí dovoluje pouze vyklízecí a demoliční práce, na jaře se přestavba rozjede naplno.

Záměr nebyl špatný, ale špatně dopadl.„Chápu ideu rozvinutého socialismu, kdy spotřební družstvo Jednota neměla odpovídající prodejní prostor a o prázdninách se na Neveklovsko nahrnulo 5000 rekreantů, kteří si chtěli nakoupit. Malé prodejny nestačily, takže projekt byl přiměřený době, i když jeho architektonické kvality byly sporné,“ ohlédl se do nedávné historie Karel Šebek, dlouholetý starosta Neveklova, současný místostarosta a senátor.

„Vzpomínám, že se tehdejší architekt okresního národního výboru pan Ouředníček alespoň zasadil o přetvoření původního projektu, aby do Neveklova zapadl. Paradoxně se začalo stavět na jaře 1989.Po převratu a zrušení krajského národního výboru přešlo financování na ONV, pozdější okresní úřad. Ten rozhodl, že hrubou stavbu obchoďáku dostaví nejnižší nabídka. Původní rozpočet byl jedenáct milionů. Firma slíbila, že to dodělá za devět, vybrala sedm milionů a skočilo to nedostavěné,“ popsal Karel Šebek polistopadovou anabázi „pomníku“.

Dalšími legislativními změnami v polovině 90. let přešel „horký brambor“ do majetku obce, ale radnice v té době budovala kanalizaci a plánovala stavbu školy, takže neměla potřebných přibližně 20 milionů korun na dostavbu nákupní střediska.

Nakonec „okrasu“ náměstí za 6 milionů prodala jedné pražské firmě, která v Neveklově chtěla vyrábět nábytek a provozovat současně jeho velkoprodejnu. Společnost po 10 letech váhání a přešlapování od záměru upustila, zamířila za levnější pracovní silou na východ. Přestože do projektu přestavby investovala několik set tisíc korun, budovu nakonec za 3,5 milionu vrátila městu.

„Potom jsme koketovali s firmou vyrábějící potraviny, ale nezdařilo se. Nepodařilo se ani sehnat dotaci na zřízení domu s pečovatelskou službou. Teď jsme se po dobrých zkušenostech s benešovskou stavební firmou rozhodli objekt dostavět i s finanční pomocí budoucího mladovožického provozovatele zamýšlené samoobsluhy,“ představil sdruženou investici místostarosta.

„Tak věřím, že spolupráce bude velmi těsná. Chceme, aby se v provozovnách objevilo především tuzemské zboží, výrobky regionálních společností. Věřím, že nenastanou žádné mimořádné okolnosti, které by záměr zhatily, a obchodní centrum začne během dvou let sloužit veřejnosti,“ nastínil Karel Šebek blízkou budoucnost jižní strany náměstí.