„Mapa nájemného neslouží k regulaci. Nelze databázi údajů získaných v tržním prostředí zaměňovat se zákonem určujícím maximální výši nájemného. Volně sjednané nájemné je běžnou obchodní smlouvou mezi dvěma stranami, do které stát žádným způsobem nezasahuje. Pokud se pronajímatel s nájemcem dohodnou na jiné ceně, než jakou nabídne mapa, je to projev jejich svobodné vůle,“ upozornil Jan Dvořák z ministerstva pro místní rozvoj na nebezpečí mylné interpretace informací.

Aby údaje o smluvním nájemném (v tab. průměrné měsíční) byly v mapě opravdu objektivní, potřebovali zpracovatelé relevantní a dostatečně velký vzorek dat.

Votice 4303 – 5258 Kč
Zruč n. S. 3998 – 4882 Kč
Sedlčany 6390 – 7358 Kč

„Proto jsme zvolili alternativu v podobě znaleckých posudků, při jejichž přípravě soudní znalec vychází ze znalosti a analýzy místního trhu, aniž by potřeboval provádět rozsáhlé statistické zjišťování. Cenové rozpětí udávané v této sekci map nájemného odpovídá nájemnému standardního bytu v obci v místě a čase obvyklému a příslušný znalec, který posudek zpracovává, za něj ručí dle příslušných norem,“ ujistil ministerský pracovník.

Pro středočeská města nad 10 tisíc obyvatel (Benešov, Vlašim) platí možnost jednostranného zvyšování nájemného s maximálním stropem prodloužená do konce příštího roku.

„Po skončení tohoto procesu již nelze nájemné za žádných podmínek jednostranně zvyšovat. Jakákoli změna výše nájemného je možná pouze se souhlasem obou stran, nájemce i pronajímatele,“ upřesnil Jan Dvořák¨.

Pro porovnání výše nájemného v různých lokalitách je zvolený standardní středně velký byt ve zděné stavbě s plochou 65 m² při ucházejícím technickém stavu domu i bytu. Ve Voticích se podle posudku znalce platí za 1 m² měsíčně 66,20 až 80,20 korun, ve Zruči nad Sázavou od 61,50 do 75,10 korun a v Sedlčanech od 98,30 do 113,20 korun.