Přestože pro odborný hasičský zásah na železničních kolejí, zejména pokud je elektrifikovaná, je určený specializovaný požární útvar Správy železniční dopravní cesty sídlící v blízkosti vršovického nádraží, v případě nehody vlaků osobní přepravy a následného požáru v tunelu, musí prvotní zásah zvládnout i výjezdové jednotky z okolí.

„Mezi Benešovem a Voticemi vzniká pět dvoukolejných elektrifikovaných tunelů a musíme být připravení na zásah v pro nás neobvyklém prostředí,“ nastínil Josef Setnička, ředitel Územního odboru HZS.

„Nejdelší z nich Zahradnický měří přes kilometr a je vybavený přibližně v polovině délky únikovou šachtou,“ doplnil Josef Setnička s tím, zdolání případného požáru a evakuace cestujících ze zadýmeného tubusu si musí před jeho uvedením do provozu vyzkoušet profesionální i dobrovolné jednotky.

„Taktická cvičení v průmyslových podnicích, hojně navštěvovaných historických objektech, například na Českém Šternberku nebo Konopišti, nebo ubytovacích zařízeních, hotelech a sídlech úřadů provádíme periodicky,“ dodal ředitel hasičů.

Kromě zmíněných objektů hasiči preventivně nacvičují zásah i v netradičních lokalitách, například na skále Maruška nad Vltavou, na jezu
v Českém Šternberku nebo na lanovce na Monínec.