„To je bordel, mladej, co?“ nadhodil benešovský vitální senior, když spatřil ve vnitrobloku na křižovatce ve tvaru „T “v Bezručově ulici s malým parkovišťátkem fotoaparát zacílený na svislou dopravní značku Dej přednost v jízdě. Komu má dát motorista vyjíždějící od jižního bloku paneláků přednost není zřejmé, protože pravděpodobná hlavní větev Bezručovy ulice není řádně označená. Takže asi všem.

„Je zbytečná,“ připustil místostarosta Roman Tichovský. „Řidiči si tam stejně dávají přednost všichni všem,“ doplnil. Plechová značka na sloupku je na nic iproto, že vjezd do vnitrobloku ohraničeného ulicemi Na Bezděkově a Vlašimská je ze Zapovy i Hráského ulice označený tabulí Obytná zóna, v níž většinou platí pravidlo přednosti zprava.

Tabule Obytná zóna nařizuje maximální rychlost 20 km/h, parkování výhradně na vyznačených místech a přednost chodců i hrajících si dětí před vozidly s určitou mírou vzájemné tolerance. Zásahem vtipálků je v Bezručově ulici tabule Konec obytné zóny na sloupku otočená o 180°, čímž jakoby neguje zmíněnou značku, a tím pádem při vyjíždění z vnitrobloku do Zapovy ukončuje platnost pravidel Obytné zóny až na okraji města značka Konec obce.

„Ve zmíněné lokalitě je dopravní značení i parkovaní aut špatné celé,“ konstatoval Roman Tichovský s tím, že vše napraví až vybudování tří parkovacích domů. „Pokud bychom nyní striktně trvali na zákazu stání mimo vyznačená místa, tak v Bezručově ulici zaparkuje jen třetina aut,“ poznamenal radní.

První dvoupodlažní parkovací dům pro přibližně 40 aut s nákladem 7 milionů korun se začne stavět letos za lékárnou mezi ulicemi Na Bezděkově a Bezručovou. Na dořešení parkování a souvisejícího značení čekají i benešovské další lokality.