„Předškoláci nejdříve zhlédli krátký film, kterým je provázela kamarádka Anička. Ta jim názorně ukázala, jak správně a bezpečně přecházet přes silnici a zároveň je upozornila na nebezpečí, která jim při přecházení silnice hrozí,“ vysvětlila průběh výukového programu policejní mluvčí Zuzana Stránská, která spolu s kolegyní Dianou Škvorovouzajišťovaly odbornou část.

Děti si na látkové zebře formou hry vyzkoušely, jak správně přecházet silnici. Seznámily se také se základními pravidly bezpečného pohybu v silničním provozu a s pomocí malého funkčního semaforu se v sále učily přecházet na světelné znamení. Nechybělo samozřejmě ani povídání o dopravních značkách.

„Malé předškoláky jsme seznámily s nejdůležitějšími značkami pro chodce a zároveň jim vysvětlily jejich význam,“ doplnila Zuzana Stránská.

V závěru celého dopoledne si děti ještě zahrály pohybovou hru „zelená, červená“, po níž vítězové dostali reflexní samolepky. Malou odměnu na konci besedy pak dostaly všechny děti.