Zákazy zastavení pohlídají policisté

Už nyní je na hlavních příjezdových trasách instalované přechodné dopravní značení, které navede motorizované diváky na odstavná parkoviště a současně zakazuje po dobu festivalu v ulici Černoleská a na jižním obchvatu zastavení.

Hlavní odstavná plocha je umístěná v blízkosti železničního přejezdu v Černoleské ulici a na louce proti strojírnám v sousedství cesty na dostihové závodiště.

Záložní parkoviště je přímo v Táborských kasárnách a rezervní odstavná plocha bude vyznačená naproti nádraží u starého výkupu.

Část Nádražní a Táborské ulice, od autobusového nádraží k Husovu náměstí, bude jednosměrná a jeden jízdní pruh vyhrazený pouze pro odbočení na parkoviště do kasáren. V opačném směru projedou vozidla od pivovaru k nádraží jednosměrnou Žižkovou ulicí, která bude na křižovatce s Husovou ulicí značená jako hlavní.V celé oblasti začne platit rovněž zákaz zastavení.

Na hlavní silnici I/3 očekává policie při nájezdu i odjezdu účastníků dopravní komplikace.

Odbočit od Prahy do Křižíkovy? Nelze!

„Na všech rozhodujících křižovatkách na hlavní silnici i po obvodu města budou dopravní hlídky, které podle pokynů řídícího štábu usměrní provoz. Vozidla jedoucí od Tábora odbočí k místu parkování hned U Topolu. Auta jedoucí od Prahy navedou směrové tabule do ulic Konopišťská, Jana Nohy a Křižíkovy. V žádném případě nebude možné odbočení z hlavní silnice I/3 doleva do Křižíkovy ulice, protože by docházelo při silné frekvenci k tvorbě kolon a kolapsu provozu v celém městě,“ upozornil Pavel Mareš, vedoucí územního odboru Policie ČR.

Řídící štáb budou o aktuální dopravní situaci informovat nejen policisté vysílačkami přímo z ulic, ale i přímý přenos videozáznamu kamery vrtulníku, jenž bude monitorovat nejen areál festivalu a ulic Benešova, ale také širší okolí města.

V případě zahlcení města a hlavní silnice odkloní hlídky tranzitní provoz po okolních komunikacích,“ nastínil krizový scénář šéf policistů.

Například při páteční odpolední dopravní špičce, kdy se periodicky každý víkend tvoří kolony ve směru od Prahy, mají policisté instrukce navigovat návštěvníky Benešova přes Mrač a Soběhrdy. Naopak v neděli odpoledne při jejich odjezdu může dojít k odklonu tranzitního provozu z jihu na dálnici D1 přes Soběhrdy nebo Divišov.

Pro dálkovou tranzitní dopravu ve směru sever – jih bude výhodnější použít Strakonickou silnici. Místní motoristé by se měli Benešovu vyhnout velkým obloukem.

Od vlaků ke vstupu povede koridor

Pro diváky, kteří využijí pro cestu na čtyřdenní hudební maraton vlaky, povede od nádraží ke vstupu do areálu koridor vymezený zábranami.