Ráno během deseti minut mezi 7.18 a 7.28 hodin přecházelo koleje mezi minimálně dvacet osob, mezi nimiž nebyl jediný oprávněný zaměstnanec.

„Mám to kratší do školy,“ odpověděla dívenka, která přišla od Nádražní ulice kolejištěm směrem do Konopišťské ulice. „Pokud by tady byl pochod, tak bych ho využívala, ale kolem po mostě je to daleko,“ dodala.

Vzápětí kráčeli přes koleje dva mladíci. „Do školy,“ utrousili o cíli své cesty. Další student byl hovornější. „Na intr a hned do školy. Mám na to z autobusáku patnáct minut. Kolem bych to nestíhal,“ omlouval se. I jemu chybí prodloužení podchodu od nástupišť, které by spojilo město s jeho západní části v okolí ulic Konopišťská a Jana Nohy.

„Případné zamezení vstupu do kolejiště je především věcí provozovatele dráhy společnosti SŽDC a to ve vztahu ke všem osobám. Prakticky je ale zamezení takového vstupu v podstatě nemožné, pokud lidé takový zákaz vědomě porušují. Není možné kolejiště uzavřít, umístit ploty do kolejiště, neboť by došlo k omezení pohybu pracovníků vykonávajících službu v kolejišti. Mohlo by dojít i k jejich ohrožení,“ vysvětlil Petr Šťáhlavský z Českých drah.

„Navíc obecně zkušenosti z různých míst jasně hovoří o tom, že takové překážky jsou lidmi během několika dní odstraněny nebo zcela znehodnoceny,“ dodal s tím, že České dráhy mají ve svém přehledu přirážek poplatek za neoprávněný vstup do uzavřených prostor. Ten činí 500 korun, v případě zaplacení na místě je snížena sazba na 100 korun. Vybírat ji může pověřený zaměstnanec, například průvodčí, revizor a další.

„Vstup do kolejiště je porušením zákona. Ten osoby především chrání před ztrátou toho nejcennějšího - ztráty vlastního života. To je největší sankce, kterou může člověk za své nebezpečné chování zaplatit,“ upozornil Petr Šťáhlavský z Českých drah. Zákaz vstupu do kolejiště kromě míst k tomu určených upravuje zákon o dráhách.

„Jako provozovatel dráhy spolupracujeme s Policií ČR a městskými policiemi, je to ale velký problém. Lidé jsou obecně uspěchaní a líní. Nevyužívají často ani bezbariérových podchodů,“ konstatoval Pavel Halla ze Správy železniční dopravní cesty, podle něhož fyzické zábrany nefungují.

„Možná je pouze častější represe ze strany policie. Zaměstnanci mohou přecházejícím lidem pouze oznámit, čeho se dopouštějí,“ doplnil mluvčí provozovatele s dovětkem, že policie může na místě udělit pokutu až 2000 tisíce korun, Drážní úřad ve správním řízení až 10 tisíc korun.

Další instituce, drážní inspekce je bezzubá. „Jako instituce nemá možnost zabránění vstupu osob do kolejiště. Jedinou možností Drážní inspekce je informovat lidi o nebezpečí, které jim hrozí. Zároveň nemá Drážní inspekce ani možnost pokutovat lidi přecházející koleje v místech, kde je to zakázáno. V tomto případě by měly být činné orgány Policie ČR, případně městské policie, které mohou ukládat pokuty za v rámci přestupkového řízení,“ objasnil Martin Drápal z generálního inspektorátu DIČR.

„Obvodní policisté vykonávají kontroly na nádraží denně. V blokovém řízení pokutují neoprávněný vstup do kolejiště částkou 1000 korun, případně přestupky předávají do správního řízení,“ uvedla benešovská policejní mluvčí Zuzana Stránská.

Další institucí, která namátkově dozoruje pod hrozbou sankcí pohyb osob v kolejišti, jsou policisté z pražského nebo českobudějovického oddělení ochranného doprovodu vlaků, kteří zároveň především v nočních vlakových spojích zjišťují přestupky proti veřejnému pořádku a pátrají po hledaných osobách.