Objízdná trasa bude vyznačená po hlavní silnici I/3 a „Staré benešovské“ přes Poříčí nad Sázavou. Nebo bude možné využít trasu přes Vranovskou Lhotu, Soběhrdy a Benešov. Autobusová zastávka od poříčské vlakové zastávky bude přemístěná do centra obce. V Čerčanech se autobusové spoje začnou otáčet před nádražím, kde zákaz zastavení pro ostatní vozidla obstará dopravní značení.

Po dobu uzavírky bude kolem staveniště zajištěný průjezd veškerých vozidel do průmyslové zóny za nádražím směrem od Poříčí nad Sázavou. Pro chodce bude zajištěný bezpečný průchod pod tratí i směrem k Mrači. Na uvedenou uzavírku navazuje další pro demolici a stavbu mostů mezi Čerčany a Poříčím.