„Při ústním jednání v úterý 10. května bylo žadatelem oznámeno, že z důvodů nutné neplánované přeložky kabelu 22 kV je nutné uzavírku železničního podjezdu prodloužit,“ zdůvodnila Beatrix Jiráňová, vedoucí oddělení silničního správního úřadu, posunutí termínu.

Původně měl být podjezd, u něhož se zahloubením upravuje podjezdová výška železničního mostu, průjezdný v pondělí večer i pro rozměrná nákladní auta, která obsluhují průmyslovou a obchodní zónu za vlakovým nádražím.

Na současné omezení naváže uzavírka silnice II/109 mezi Čerčany a Poříčím nad Sázavou z důvodu demolice a stavby dvou nových mostků. Ty současné mají po poškození povodní sníženou nosnost.

Dosavadní objízdné trasy pro veškerou dopravu zůstávají v platnosti. Po dokončení rekonstrukce komunikace II/109 bude opět výška podjezdu vrácená na původní úroveň.