Soukromá domácí linka starosty městyse s připojením na internet je už řadu let proplácená z radniční kasy. Nic divného. Naopak zcela legitimní náhrada výdajů pro představitele města, pokud byla položka schválená zastupitelstvem, nebo minimálně radními Divišova.

Účty za nájem telefonního přístroje umístěného v trvalém bydlišti starosty Zdeňka Eichlera, který disponuje mobilním telefonem, a veškeré hovory soukromé linky proplácí obecní pokladna minimálně od roku 2007. Kdy a který orgán samosprávy o výdajích rozhodl, není ani radnice schopná dohledat.

„Všichni starostové přede mnou v době funkčního období měli domácí telefonní linku proplácenou. Už i proto, že slouží v rámci krizového řízení a je napojená na zabezpečovací systém úřadu. Při narušení objektu obdržím zprávu na mobilní telefon, soukromou pevnou linku nebo mě vyrozumí policie,“ vysvětlil starosta Zdeněk Eichler.

Až teprve šest dní poté, co se letos v březnu jeden z občanů začal o proplácení soukromé telefonní linky zajímat, přijali radní narychlo usnesení, kterým výdaj z rozpočtu legalizují.

Výpis ze zápisu rady městyse ze dne 22. 3. 2011: „Projednání používání telefonní linky městyse Divišov 317 855 *** umístěného na adrese Zahradní *** včetně internetu. Vzhledem k tomu, že linka je napojená na zabezpečovací systém úřad městyse, a i předchozí starostové měli k dispozici pevnou linku, souhlasí rada i nadále s používáním této linky starostou městyse včetně připojení na internet.“

Účtárna proplácí starostovy účty za telefon od roku 2007, internetové připojení od roku 2009. Například za listopad loňského roku, tři a půl měsíce před rozhodnutím radních, činila faktura přes 2000 korun. Z ní vyplývá, že ve špičkách (zpravidla ve všedních dnech v pracovní době ) volal starosta z domova v součtu přes hodinu a půl do pevné sítě. Přes tři a půl hodiny je souhrnná doba volání na čísla mobilních operátorů. Za pět let Divišov zaplatil za starostovu linku přibližně 100 tisíc korun.

Listopadový účet za linku
stálé platby ⋌761 Kč
plaby za spojení ⋌929 Kč
celkem vč. DPH ⋌ 2028 Kč