„Benešov nedovolí nerespektování dopravního značení během festivalu.

V době trvání bude pracovat non stop odtahová služba technických služeb s dozorem Městské policie.

Odstavnou plochou pro odtažená vozidla je určené oplocené prostory pod budovou Pražských kasáren, s přístupem z Dukelské ulice proti restauraci Černý kůň, s nepřetržitou ostrahou po celou dobu festivalu,“ upozornil místostarosta Tomáš Podhola.

Za úklid v bezprostřední blízkosti Táborských kasáren až k budově nádraží Českých drah zodpovídá pořadatel festivalu.

„Úklid se uskuteční během nedělního odpoledne, pod dohledem a ve spolupráci s technickými službami, aby město na začátku týdne bylo čisté,“ přislíbil benešovský místostarosta.