Provoz ve směru od Prahy na Tábor je vedený v pravém jízdním pruhu s omezením rychlosti na 50 km/h. V místě přemostění Erbenovy ulice jsou vozidla navedená betonovými bloky na střed vozovky, aby nedocházelo k další destrukci poškozeného mostku. Jeho oprava (vložení betonového tubusu) potrvá předběžně do října.

Objížďka přes Pomněnice je zrušená, stejně jako dočasná úprava přednosti v jízdě na křižovatce II/106 u Želatinky.

Odbočení z hlavní silnice I/3 od Prahy směrem na Týnec nad Sázavou nebo do Máchovy ulice k benešovské nemocnici je možné, zrovna tak odbočení na dalším sjezdu do Konopišťské ulice.

Provoz ve směru od Tábora do Prahy je nadále vedený od křižovatky U Topolu (Křižíkova ulice na jižním okraji Benešova) na Červené Vršky ulicemi města s upravenou předností v jízdě pro vozidla na objížďce na křižovatkách Jana Nohy x Ke Stadionu, Konopišťská x Ke Stadionu x Hodějovského a Hodějovského u železniční trati v úrovni Sukovy ulice.

Po půlce srpna, až bude hotová nová vozovka na hlavní silnici I/3, bude na ní v úseku od Máchovy ulice (týnecká výpadovka)  na Červené Vršky jednosměrný provoz zúženým místem u Erbenovy ulice pokračovat, ale na těleso hlavní silnice se vrátí provoz od Tábora do Prahy.

Na objížďku přes Pomněnice pojedou z křižovatky Červené Vršky vozidla jedoucí od Prahy na Tábor. Zpět na původní trasu se vrátí po týnecké silnici II/106 u rozvodny.