"V průběhu roku 2014 Ředitelství silnic a dálnic ČR  připravuje vybudování bezpečných přechodů. V současné době jsou připravované podklady pro získání územního souhlasu," odpověděl Zdeněk Žák, ministr dopravy v demisi, kromě jiného členům Občanského sdružení Olbramovice.

Ti se snaží tlakem na státní instituce urychlit stavbu přeložky, jež by odvedla tranzitní dopravu mimo obec.

„Rychlost výstavby bezpečných přechodů bude záviset na úzké spolupráci s obcí Olbramovice, která uzavře kupní smlouvy s vlastníky potřebných pozemků," upřesnil ministr v demisi Zdeněk Žák 
s tím, že obstarání územního rozhodnutí je předpokládané v prosinci letošního roku.

„Pro úplnost bych ještě  doplnil, že v době digitalizace katastru lze vykupovat pouze celé pozemky, nikoliv však části  jednotlivých pozemků potřebných pro  obchvat, které je nejprve potřeby oddělit geometrickým plánem," vysvětlil Zdeněk Žák.

Stavba přeložky I/3 totiž drhne právě  na nedokončeném výkupu potřebných pozemků. Těch do uplynutí 90 denní lhůty pro reakci na předloženou kupní smlouvu s cenou 66 korun za metr čtvereční prodala necelá polovina vlastníků.  Zřejmě dojde k jejich vyvlastnění.

„Pokud se je podaří získat do poloviny roku 2014, byly by vytvořené nezbytné předpoklady pro zahájení stavby ve 2. čtvrtletí roku 2015," dodal ministr dopravy v demisi.