Zájem veřejnosti o vyslechnutí praktických rad od zkušených záchranářů byl ve středu odpoledne tak velký, že lektoři museli přinášet z okolních místností stále další židle a zájemci se museli ve školící místnosti postupně prostorově uskrovňovat.

„Zájem lidí nás zaskočil," přiznal Michal Gozon, vedoucí lékař benešovské ZZS. „Čekali jsme podle přihlášek asi třicet účastníků. Na ten počet je dimenzovaná i učebna," upřesnil Michal Gozon.

Do kurzu dorazil i jedenáctiletý kluk

Do učebny se nakonec při začátku školení vměstnalo přes 50 zástupců veřejnosti, kteří se ve svém volném čase chtěli poučit nebo zdokonalit při pomoci lidem v ohrožení.

Podobná školení pro veřejnost, které inicioval a hradil Středočeský kraj spolu s ředitelstvím krajské záchranné služby, jež ho zajišťovalo organizačně, se už uskutečnilo od podzimu téměř ve všech středočeských okresech. Ale s menší účastí.

„Nevedeme si přesnou „statistiku. Počet účastníků byl vždy kolem čtyřiceti," konstatovala Petra Effenbergerová, mluvčí kladenského krajského ředitelství ZZS.

V Benešově vedle sebe ve „třídě" vzorně seděli posluchači různých profesích, školáci, studenti i senioři. Ve věku od 11 do 70 let. A tak, jak zdravotničtí lektoři Marie Benešová a Adam Svoboda na začátku kurzu avizovali, hned se k jednotlivým tématům v případě doplňujících dotazů hlásili. Školení trvalo poctivé tři hodiny s krátkou přestávkou.

Školil se strážník 
a dobrovolní hasiči

Jedním z posluchačů byl i pražský městský strážník Vladislav Janák, který si do připraveného bloku ale poznámky nezapisoval. „Mám poznámky z předchozích školení, tak si pravidla opakuji a kontroluji, jestli se nějaké doporučené postupy při poskytování první pomoci postupem času nezměnila," vysvětlil Vladislav Janák, někdejší vrchní strážník benešovské městské policie.

Kromě pracovnic v sociálních službách se kurzu resuscitace a poskytování první pomoci vzdělávali i dobrovolní hasiči. Z Sboru dobrovolných hasičů Kozmice dorazily dvě mladé ženy a jejich kolega.

K účasti inspiroval Benešovský deník

„Informace o kurzu mě zaujala pro svou zajímavost. Ani chvilku jsem se nerozhodovala. Vedl mě pocit z vědomí, že můžu pomoci, když bude zapotřebí, že takovýhle kurz mi může hodně dát. Samozřejmě si ale přeji, abych poznatky ze školení nemusela nikdy použít," uvedla hasička Jitka Hanibalová, která se o možnosti školení u Zdravotnické záchranné služby dozvěděla z Benešovského deníku.

„Byl to můj první takto prestižní kurz. Pokud nepočítám na základní škole základní informace a nácviky první pomoci. Zájem laiků překvapil hlavně školitele, mě ani ne. Naopak. Čekala jsem, že bude mít zájem více lidí, že bude větší účast a přijde mi škoda, že si takto užitečný kurz někdo nechal uniknout," podotkla hasička z Kozmic.

„Celý kurz byl moc prospěšný, školitelé ho vedli velice zajímavou a upoutávající formou. Důležité také byly praktické zkoušky – výcvik základní resuscitace. Odnášela jsem si respekt a úctu k těmto lidem," zhodnotila Jitka Hanibalová.

Školení pro laickou veřejnost se v objektu benešovské záchranky uskutečnilo poprvé, potvrdil vedoucí lékař Michal Gozon. „Běžně školíme profesní skupiny, školy, pracovníky složek Integrovaného záchranného systému. Jsme schopní proškolit na požádání i další uchazeče," nastínil Michal Gozon ze Zdravotnické záchranné služby.