Po slavnostním zahájení přišly na řadu požární útoky do prudkého kopce. K cílům v podobě naplněných barelů na stojanech vybíhaly od základny muži, ženy a po nich se vyznamenala svými výkony především dětská družstva složená i z předškoláků.

Součástí oslav byly také zábavné požární útoky, jež se odehrávaly u rybníčku a také defilé současné i historické hasičské techniky. Odpoledne pokračovalo posezením.