Prvních školních dní jsme zažil jako pedagog už moc. 

Na ten úplně první před 45 lety si pamatuji matně. Tehdy mne do školy vedli rodiče a zůstali s námi ve třídě přes krátké přivítání.