Jako prvňáček jsem nastupovala do malotřídky ve vesnici v severních Čechách odkud pocházím. My prvňáčci jsme tehdy svou třídu sdíleli ještě s třeťáky a páťáky.

První den ve škole byl o to hezčí, že nás nevítala jen naše paní učitelka, ale i starší spolužáci, kteří nám třídu krásně vyzdobili a postarali se o milé přivítání.

I teď po letech vzpomínám na naši vesnickou malotřídku jen v dobrém. Hodně nám do života dala a zejména díky osobnímu přístupu naší paní učitelky jsem nikdy nestrádala,  co se znalostí týče.

Když jsem ve vyšších ročnících přešla již do klasických škol, měla jsem velmi dobrý základ.