Odsouhlasí majetkové změny, vyslechnou informace z valné hromady společnosti Compag, která pro Votice zajišťuje likvidaci komunálního odpadu a údržbu městských komunikací i zeleně. Zároveň v pondělí pověří místostarostu řízením městské policie.