„Nárazová odorizace zemního plynu se na začátku topné sezóny provádí s cílem prověřit eventuální netěsnosti potrubí a zjistit i nepatrné úniky nejen na plynárenském zařízení, ale především na zařízení zákazníků, a tím jim napomoci při identifikaci těchto netěsností. Při nárazové odorizaci se zvýší dávkování odorantu dvojnásobně nad obvyklý provozní stav a lidé ho tak mohou snadněji zaregistrovat," upozornil  Lukáš Kresač ze společnost RWE Distribuční služby.

Na Benešovsku, Vlašimsku a Voticku se mimořádně intenzivní a charakteristický zápach může linout od pondělí 26. do středy 28. listopadu.

Zemní plyn je jinak bez zápachu, proto se do něho přidává odorant. „Občané, kteří zaznamenají únik zemního plynu nebo budou mít jen pouhé podezření na únik, nechť se ihned obrátí na nepřetržitou pohotovostní službu s údaji o lokalitě," vyzval Lukáš Kresač.

Akce má preventivní charakter a nedochází při ní k přerušení ani omezení dodávky zemního plynu.