„Myslím, že větrné elektrárny do naší krajiny nepatří," zaujal stanovisko Jiří Slavík, starosta Votic.

„Efekt z výroby elektrické energie nevyváží narušení krajinného rázu," upřesnil s dovětkem, že ekonomicky pokroucené vazby, kdy vysoká výkupní cena elektřiny z obnovitelných zdrojů zvyšuje celkovou cenu za ní a lidem z regionu nic nepřináší.

Zásadním argumentem proti čtyřem větrných elektrárnám mezi osadami Vysoká u Kosovy Hory a Mezné u Jesenice je, že platné územní plány obou obcí uvedenou plochu vymezují jako nezastavěné území.

Starostové obcí Kosova Hora a Jesenice mají k dispozici podklady k záměru.

V nadmořské výšce kolem 500 metrů by měly vyrůst čtyři tubusy o výšce sto čtyřicet metrů s průměrem vrtulí kolem 130 metrů. Nad úrovní terénu by se měla stavba tyčit do výše dvou set metrů.

Pokud se investorům podaří přesvědčit zastupitele obcí a jejich občany, že jim a životnímu prostředí takoví větrní obři neublíží, mohou začít měnit ráz krajiny středního Povltaví již v příštím roce!

Zatímco starosta Kosovy Hory „větráky" zásadně odmítá, jeho kolega Miloslav Hrazánek z Jesenice zatím dává na misku vah pro a proti.

Názor senátora, předsedy Sdružení obcí Sedlčanska a starosty Sedlčan Jiřího Buriana.

„Já jsem se zatím o větrných elektrárnách dozvěděl z médií a poprvé pak na jednání v Kosově Hoře. Starosta obce Martin Krameš podal první informace o záměru společnosti postavit u Vysoké nejprve jednu a později další tři větrné elektrárny," uvedl Jiří Burian, který je zároveň senátorem i pro Voticko.

 „Pokud se jeden investor v současné době obrátil na Kosovu Horu a Jesenici, tak další může mít za nějaký čas podobné záměry například i v Petrovicích, na Vysokém Chlumci nebo v Sedlčanech," myslí si Jiří Burian.

„Pokud jde o můj osobní názor, tak jsem zásadně proti, aby se toto nádherné prostředí, které se jako starostové snažíme udržovat a nabízet k cestovnímu ruchu, ničilo obludnými stavbami. Do této krajiny absolutně nepatří!" avizoval Jiří Burian.

„Aby se taková zvěrstva neděla, lze to ošetřit v územních plánech obcí regulativy s tím, že tyto druhy staveb se nebudou na jejich území realizovat. To je nejdůležitější dokument, přes který podle mého názoru lidově řečeno nejede vlak," tvrdí Jiří Burian.

„Sliby společností, že zaplatí bohatě vlastníkovi pozemku, že budou mít obce podíl z výnosů, je velmi krátkozraké. Proto opakuji, že jsem zásadně proti!" uzavřel senátor Jiří Burian.

Museli by změnit uzemní plány

Sedlčanský stavební úřad už vloni koncem června upozornil zpracovatele záměru instalace větrného parku mezi Vysokou a Mezné na kopci Hůrka, že by se jednalo o stavbu pro výrobu, kterou lze umístit jen v souladu územně plánovací dokumentací.

Proto by investor musel požádat obce Kosova Hora a Jesenice o změnu územního plánu, jejíž příprava, vyjádření všech dotčených institucí, veřejné projednání a odhlasování zastupitelstvy obou obcí je administrativní proces na zhruba dva roky.

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody námitky neměl

Rovněž vloni v červnu se k záměru stavby čtyř větrných elektráren vyjadřoval krajský úřad Středočeského kraje se závěrem, že k navrhovanému záměru nemá žádné připomínky.

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Josef Keřka konstatoval, že lze vyloučit významný vliv na ochranu přírody a nepředpokládá možnost významného ovlivnění evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.