V červenci středočeští radní rozhodli o vypovězení smlouvy u výpůjčce letiště, která Bystřici zaručovala právo prostřednictvím své příspěvkové organizace zajišťovat provoz.

Koncem srpna starosta města Daniel Štěpánek výpověď převzal a nyní zase kraj město žádá, aby souhlasilo s prodloužením smlouvy o jeden rok.

Kraj totiž nemá vybraného nového nájemce s licencí pro řízení provozu na letišti s mezinárodním provozem a od 1. prosince by nemohla v Nesvačilech startovat a přistávat sportovní ani komerční letadla.

O nabídce kraje jednali ve středu odpoledne bystřičtí zastupitelé na veřejném zasedání. Jejich stanovisko shrnul starosta Daniel Štěpánek.

Bystřice nechce smlouvu jen na rok

„Zastupitelé pověřili vedení města dalším jednáním s tím, že by rádi jednali o prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce Letiště Benešov v Nesvačilech na provozování nejenom na jeden rok do 30. listopadu příštího roku, ale na i delší dobu," uvedl Daniel Štěpánek.

„Padalo tam několik časových termínů, ale nebylo přijaté žádné usnesení, které by se týkalo času. V každém případě město Bystřice by rádo provozovalo nadále letiště. Kraji bylo zaslané i stanovisko k pronájmu nemovitostí na letišti," konstatoval starosta.

„Srpnové výpověď končí na konci listopadu. Město se nebrání nějaké dohodě, aby kraj vzal zpět výpověď. Navazuje to na jednotlivá jednání, aby město mohlo dále letiště provozovat. Překvapilo nás, že platnost prodloužení by byla jenom na rok, tím se jen problém oddaluje," potvrdil Daniel Štěpánek.

Zastupitelé chtěli vysvětlení

Kauza Letiště Benešov v Nesvačilech se projednávala i při zasedání krajského zastupitelstva, kde požadoval po hejtmanovi zdůvodnění krajský zastupitel Petr Stříbrnský.

„Na základě usnesení rady došlo k ukončení nájemní smlouvy s Bystřicí. Bohužel, i když jsem si vyžádal materiály, tak nejsem schopen na dotazy, které mi byly položeny ze strany občanů, odpovědět, z jakého důvodu, jaké další záměry má kraj s letištěm. Není tam nikde vidět, jestli bylo jednáno s Úřadem pro civilní letectví a jestli je zabezpečený provozovatel s platnou licencí po uplynutí nájmu letiště," uvedl Petr Stříbrnský.

Hejtman výpověď obhajoval

Hejtman Miloš Petera kromě jiného odpověděl: „Standardně jako majitel a dobrý hospodář bychom jednou za čas měli udělat nové výběrové řízení na provoz letiště. To nastalo teď, protože ta smlouva je dlouhodobá," uvedl Miloš Petera.

„Obrátili se na mě někteří lidé, že ten areál není udržován tak, jak by měl být. A druhá věc je, že se tam projevovaly soukromé zájmy nějakých subjektů, které tam mají soukromé pozemky, stavějí si tam hangáry a využívají to letiště. Proto jsme k tomu přistoupili," zdůvodnil vypovězení dlouhodobé smlouvy.

„Já jsem o tom mluvil s panem starostou i s panem místostarostou. My jsme zveřejnili záměr. Záměr bude viset 30 dnů na úřední desce. Potom bude vypsáno výběroví řízení a já předpokládám, že město Bystřice se přihlásí do výběrového řízení. Řekl jsem panu starostovi – za těch podmínek, které budou stanoveny v záměru," pokračoval hejtman.

Od podzimu se cvičí Číňané

„Samozřejmě my máme zájem, aby tam letiště zůstalo, protože už jenom proto, že tam je škola letectví, která spolupracuje s Čínou a má tam vychovávat od podzimu čínské piloty, takže ten záměr je," potvrdil Miloš Petera.

„Jestli by se ztratil statut mezinárodního letiště, na to pamatují předpisy, že v případě, že dva měsíce dopředu zveřejníme, že končí nájemní smlouvy a nemáme nového provozovatele, který má licenci, tak tuto povinnost, tak jak mi to vysvětlili právníci, přebírá stát do doby, než bude nový subjekt, který bude mít licenci," upřesnil středočeský hejtman.

Asi bude muset nastoupit stát

„To jsem řekl i panu starostovi. Nabídl jsem mu, že do ukončení výběrového řízení máme zájem, abychom s ním prodloužili smlouvu o další rok, ale už to bude na dobu určitou. S tím, že pokud s tím budou souhlasit, tak bychom si dali termín , kdy by to mělo jít na radu kraje, která by měla rozhodnout o dodatku ke smlouvě na prodloužení a bude tam termín, že do té doby bude dokončeno výběrové řízení," popsal při zasedání středočeských zastupitelů zamýšlený další postup kraje jeho představitel.

„Kdyby město na to nepřistoupilo, tak my oslovíme stát a ten by měl konat z pozice státní správy. Číňané tam nepřijdou, pořád nabídku nemám. Není to tak, že bychom chtěli město vyšachovat, ale nějaký stav tam byl a já si myslím, že po nějaké době je to dobré přesoutěžit," uzavřel hejtman Miloš Petera vysvětlení postupu kraje při zasedání krajského zastupitelstva v úterý 22. září.

Kraj tedy poslal Bystřici výzvu, aby ještě rok letiště provozovala, ale starosta Daniel Štěpánek nedostal ve středu odpoledne v zasedací místnosti městského úřadu mandát, aby krajský návrh akceptoval a podepsal, nýbrž, aby se pokusil získat pro město dlouhodobější smlouvu.

(s využitím Českého rozhlasu – Region)