„Cílem Odpadových dnů pro školy je upozornit na problematiku nakládání s odpady. Nenásilnou formou prostřednictvím dětí působit i na jejich rodiny. Místo teorie dát možnost dětem zažít odpadové hospodářství v regionu v praxi. Hravou formou je přesvědčit o důležitosti zodpovědného nakládání s odpady. Zdůraznit, že zodpovědný přístup k odpadovému hospodářství závisí na každém z nás," vysvětlil votický místostarosta Martin Rataj.

Realizační tým akci připravoval zhruba půl roku

„Jedná se o poměrně náročný projekt, jehož se zúčastní více pořadatelů na straně jedné a zhruba čtyři stovky dětí na straně druhé. S koordinací nám významně pomohl předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška.

Mikroregion pro děti ze základních škol z Miličína, Vrchotových Janovic, Olbramovic a Jankova uhradil ze svého rozpočtu autobusovou dopravu, která zajistí jejich dovoz na místo konání akce a po jejím skončení rozvoz zpět do škol," upřesnil místostarosta Votic.

Kde skončí odpadky z domácností, provozoven i z ulic ve Voticích zjistí na skládce, ve sběrném dvoře i v kompostárně místní školáci ze třetích až pátých tříd příští úterý. Ve čtvrtek přijedou do Votic žáci z Vrchotových Janovic, Olbramovic, Miličína a Jankova.

Zaměstnanci votické společnosti Compag dětem vysvětlí, jak v regionu prakticky funguje odpadové hospodářství. „Školáci se podívají do provozů, které spravujeme a provozujeme. Získají informace, jakým způsobem je v nich nakládáno s odpadem a jak mohou oni sami přispět k efektivnějšímu nakládání s nimi. Upozorníme také na chyby, kterých se lidé v dobré víře, že správně třídí, často dopouští," uvedl ředitel společnosti Compag Jiří Kymla.

Jednatel společnosti Martin Slavík doplnil. „V poslední době přibývá případů, kdy v kontejnerech na tříděné komodity nachází zaměstnanci to, co do nich nepatří. Největší problémy evidujeme v případě plastů. I na to děti upozorníme," upřesnil jednatel.

Organizátoři „Odpadových dnů" příští týden na akci pro žáky prvních stupňů základních škol přizvali specializované firmy zabývající se ekologickou výchovou a organizací shromažďovaní i využití nepotřebného elektrozařízení.

„Na místo si přivezeme stánek Tondy Obala, u něhož dětem vysvětlíme správné třídění a ukážeme možnosti recyklace odpadu. Vedle stánku rozmístíme soutěže jako skládání maxi domina, maxi puzzlí, házecí desku nebo šoupátka. Všechny soutěže jsou s tématikou třídění a recyklace odpadu," upřesnila Kateřina Půlpánová, regionální manažerka společnosti Eko-Kom aktivity, které pro děti chystá.

Stánek Elektrowinu nabídne informace o správném nakládání s odpady

A to nejen teoreticky, ale i prakticky. Pro děti budou připravené soutěže s tematikou zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů. Budou si moci poskládat puzzle, vyluštit magnetickou křížovku nebo doplňovačku. Pokud školáci ke stánku přinesou drobné nepotřebné a vysloužilé elektrozařízení, obdrží drobný dárek.

Ve Voticích vloni do kontejnerů na tříděný odpad lidé naházeli 63 tun papíru, 47 tun plastů, 81 tun skla, dvě tuny kartónových nápojových obalů a tři tuny železa.