Sběr použitých rostlinných ho olejů je výhodný pro hospodyňky, že se jich slitím do plastové láhve nebo barelu a odhozením do sběrné nádoby ekologicky zbaví a neucpávají si kuchyňskou výlevku mastnotou.

I pro vlastníka domu, že nedochází ke snižování průtoku odpadních vod v trubkách. A pro kanalizační svody, že nejsou zahlcené sedimenty, jež se na mastnotu nabalí. V konečném důsledku i pro čističku odpadních vod, která se s oleji těžko vypořádává a jejíž účinnost s přílivem mastnoty zejména v období Vánoc rapidně klesá.

„Naše čistička je na hranici životnosti. V nejbližší době jí čekají nejnutnější opravy a vzhledem ke stoupajícímu počtu obyvatel Votic zvýšení kapacity," podotkl starosta Jiří Slavík. „Bez dotace Státního fondu životního prostředí intenzifikace ale nebude možná," připomněl starosta.

Dalším podstatným příspěvkem k ekologii ve Voticích je rozjezd kompostárny, v níž se občané města i spádových obcí zbaví bezplatně rostlinných zbytků, trávy, listí i větví. K tomu jim slouží 30 hnědých kontejnerů a tři velkoobjemové, které jsou osadním výborům k dispozici.

Kompostárna je na rok ve zkušebním režimu, pak radnice na další čtyři roky vybere stálého provozovatele. Za pětiletý provoz Votice zaplatí 2,5 milionu korun. Pak už bude moci zpracování bioodpadu účtovat.