„Případnou změnu termínů zveřejníme na webu města," uvedla Jana Hejhalová, ředitelka Městského kulturního a turistického informačního centra.