Votice mají likvidaci biodpadu díky předchozímu vedení radnice, které získalo pro vybudování kompostárny dotaci, částečně vyřešenou. Teď musí doladit pravidla jejího využívání.

„Kompostárna je zkolaudovaná. Místostarosta Martin Rataj řeší provozní záležitosti a především svoz biodpadu. Zda se ho po údržbě zeleně bude možné zbavit ve sběrném dvoře a kde budou ve městě sběrné nádoby," vysvětlil Jiří Slavík, starosta Votic.

„Současně řeší sběr a svoz kovového odpadu," upřesnil starosta. Kapacita kompostárny umožní Voticím nabídnout pomoc při řešení likvidace bioodpadu i všem 14 obcím a občanům v rámci obvodu pověřeného úřadu.

Pro okolní obce bude poplatek mírný

„Pouze za poplatek na pokrytí provozních nákladů, protože bylo vybudované zařízení placené z dotace, nesmíme na jeho provozu pět let vydělávat," připomněl Jiří Slavík.

Město nesmí zrovna tak humus získaný z rozpadu přirozených organických látek prodávat. Využije ho pro hnojení městské zeleně nebo rekultivaci ploch.

Česká inspekce životního prostředí už od podzimu konzultuje s obcemi nové povinnosti, které jim stanovuje od začátku roku ministerská vyhláška.

Inspekce se ale nechystá ihned aktivně provádět kontroly plnění zmíněné vyhlášky. Jiná situace však nastane v případě přijetí podnětu.

Kontroly provedou až po stížnosti

České inspekce životního prostředí (ČŽIP) zpočátku nebude provádět aktivní kontroly, ale na stížnosti zareaguje. Zákon jí ukládá povinnost provést kontrolu a konstatovat, zda je podnět oprávněný či nikoliv.

„Nutné je zdůraznit, že není naším cílem zvyšovat počet uložených pokut. Naopak, budeme rádi, pokud bude toto číslo klesat, bude více ukázněnějších podnikatelských subjektů i obcí a lidem se bude žít lépe," uvedl Erik Geuss, ředitel ČŽIP.

Pracovníci oblastních inspektorátů jsou podle jeho slov na konzultaci nových opatření ze strany obcí připraveni a nové povinnosti vzájemně diskutují už od loňského podzimu. Snaží se tak předejít případným prohřeškům a sankcím.

Za nedodržení povinnosti zajistit třídění biologicky rozložitelného odpadu a kovů je totiž inspekce nucená uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.