„Dále budou hrazené investiční výdaje za již probíhající akce, příspěvek sdružení obcí Bene-bus podle oznámení o výši splátky a dále nezbytně nutné výdaje pro zabezpečení chodu města," informoval starosta Jiří Slavík.