„Pouze v levobřežní lokalitě Živohošť v okrese Příbram byla z důvodu zjištěného hladinového znečištění ve formě plavajících zbytků vegetace (listy, tráva apod.) kvalita vody hodnocená stupněm 2, to znamená, že voda má zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti," upřesnil  Ivo Krýsa.

Vodu však lze užívat ke koupání bez jakéhokoli omezení stejně jako na ostatních lokalitách hodnocených 1. stupněm.  Jedinou výjimkou zůstává koupací místo Podskalí na Orlické přehradní nádrži, kde byl opakovaně potvrzený zvýšený výskyt sinic a hodnocení zůstává na 3. stupni.

„Pro koupající se osoby to znamená, že po koupání by se měli osprchovat čistou nezávadnou vodou. Toto doporučení platí především pro vnímavější jedince, alergiky, malé děti nebo těhotné ženy," vysvětlil ředitel středočeských hygieniků.

Další pravidelné monitorování kvality podstatné části sledovaných lokalit se uskuteční na začátku příštího  týdne.

(s využitím info KHS Středočeského kraje)