Dispečeři mají kromě aktuální polohy všech vlaků na trati z Votic do Prahy také přehled o funkci železničních přejezdů a pohybu vlaků i na odbočných tratích.

V Čerčanech zůstal jeden výpravčí jako pohotovostní, jenž může v případě potřeby při mimořádnostech převzít od centrálního dispečerského pracoviště (CDP) ovládání kterékoliv dopravny ovládané dálkově. V každé stanici je možné také převzít ovládaní výhybek a návěstidel místně na ovládacím pultu.

V Olbramovicích výpravčí zůstává pro zajištění řízení a zabezpečení jízd vlaků na trati do Sedlčan, výpravčí je i v Benešově pro lokální trať do Vlašimi. Ani jeden z nich ale při běžném provozu neovládá zabezpečovací zařízení. Stanici si převezme na místní obsluhu jen při mimořádnostech.

Místo dvou zůstal také v Uhříněvsi jeden výpravčí, který si řídí jen provoz ve vlastní stanici. Druhý původně dohlížel na Říčany a Strančice.

Centrální dispečerské pracoviště ovládá i informační systémy ve Voticích a v Olbramovicích, včetně rozhlasu v obou stanicích a na zastávkách Tomice a Bystřice.