Posudkem hodnotitele záměru, předchozím kladným vyjádřením kozmického zastupitelstva i souhlasnými stanoviskem více než 150 podporovatelů obnovitelné energie s nezveřejněným trvalým bydlištěm.

Ti doručili zpracovateli posudku souhlas s dvou mega wattovou elektrárnou na hřebenu Divišovské vrchoviny několik dnů před veřejným projednáváním záměru. Včetně soboty a neděle, i dokonce v den jednání v kozmickém pohostinství.

Úřad se občanů zastává

Zpravidla argumentovali nutností obnovitelných zdrojů energie a mezinárodními závazky České republiky i zpochybňováním petice odpůrců VTE u Kozmic. Proti montáži je například benešovský Městský úřad.

„Doporučujeme k uvedenému záměru vydat nesouhlasné stanovisko z důvodu negativních důsledků velkoplošného vlivu stavby na krajinný ráz v krajinářsky hodnotném území Podblanicka a Benešovska, které je zatím nedotčené podobnými stavbami," uvádí benešovský úřad.

„Veřejný zájem ochrany životního prostředí, ochrany přírody a ochrany krajinného rázu v daném případě výrazně převažuje nad čistě ekonomickými zájmy investora," podtrhuje odbor životního prostředí.

„Je pak otázkou, zda má smysl vůbec toto hodnocení dělat a nenechat občany, kteří se budou na VTE denně dívat z okna, aby tento jev např. v referendu laicky, ale přitom demokraticky posoudili sami," dodal úřad.

Podrobnější stanoviska odpůrců i zastánců VTE čtěte v úterním Benešovském deníku.